گوجه فرنگی - 1 کیلوگرم

4.6

40,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیب زمینی - 1 کیلوگرم

4.2

17,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

خیار سبز - 1 کیلوگرم

4.6

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

پیاز سفید - 1 کیلوگرم

4.6

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

موز - 500 گرم

4.3

40,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کاهو - حدود 1 کیلوگرم

3.7

15,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

بادمجان - 1 کیلوگرم

4.4

17,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

هویج - 1 کیلوگرم

4.8

15,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

قارچ - 250 گرم

4.9

30,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیب زرد - 1 کیلوگرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

فلفل دلمه سبز - 500 گرم

4.8

15,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

هندوانه - حدود 5 کیلوگرم

2.7

50,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

نارنگی - 1 کیلوگرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

لوبیا سبز - 500 گرم

5.0

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کدو سبز - 1 کیلوگرم

5.0

25,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

خرمالو - 500 گرم

5.0

35,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کیوی - 500 گرم

4.0

25,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

شلغم - 1 کیلوگرم

5.0

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیب قرمز - 1 کیلوگرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

پرتقال نافی - 1 کیلوگرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

انار سفید شیرین - 1 کیلوگرم

2.8

65,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

لیمو شیرین - 1 کیلوگرم

5.0

35,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کلم برگ سبز - حدود 1 کیلوگرم

4.0

15,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کلم برگ قرمز - حدود 1 کیلوگرم

3.7

15,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

ذرت بلال - 1 کیلوگرم

4.0

35,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

پیاز طلایی - 1 کیلوگرم

5.0

14,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

گل کلم سفید - حدود 1 کیلوگرم

5.0

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

پیاز قرمز - 1 کیلوگرم

5.0

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کلم قمری - حدود 1 کیلوگرم

5.0

15,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

انگور ریش بابا - 500 گرم

5.0

17,500 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی