میکس بستنی آب هویج - 400 سی سی

4.3

25,000

15,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

آب پرتقال - بطری 400 سی سی

3.0

40,000

20,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

باقلوا

3.0

27,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

کیک بستنی

5.0

55,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیر موز

5.0

30,000

25,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

آب هویج - 400 سی سی

5.0

23,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

میکس بستنی معجون ویژه - 400 سی سی

5.0

100,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

کاپ کیک

5.0

15,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیک توت فرنگی - 400 سی سی

5.0

50,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیک نوتلا - 400 سی سی

5.0

60,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

آب طالبی - 400 سی سی

5.0

30,000

15,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیک موز - 400 سی سی

5.0

50,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

میکس بستنی شیر پسته - 400 سی سی

5.0

55,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

بستنی نوتلا - 3 اسکوپ

5.0

35,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

بستنی وانیل - 3 اسکوپ

5.0

30,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیک انبه - 400 سی سی

5.0

50,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیک شکلاتی تلخ - 400 سی سی

5.0

50,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

هات چاکلت - 220 سی سی

3.0

25,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

کیک شکلاتی

5.0

25,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیک کارامل - 400 سی سی

5.0

50,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

آب انار - 400 سی سی

5.0

40,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

انبه گلاسه - 400 سی سی

5.0

50,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

بستنی شکلات تلخ - 3 اسکوپ

5.0

30,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

آب سیب - 400 سی سی

5.0

45,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

آب انبه - 400 سی سی

5.0

80,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیک شکلاتی - 400 سی سی

5.0

50,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیر قهوه - 220 سی سی

3.0

25,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیک مخصوص - 400 سی سی

5.0

65,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

آیس لاته - 400 سی سی

5.0

20,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

بستنی شکلاتی - 3 اسکوپ

5.0

30,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب