اولین بازه ارسال این فروشگاه :
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - 11:00 الی 11:30

چلو مرغ مخصوص

5.0

111,500 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

چلو خورشت سبزی

5.0

50,500 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

چلو خورشت قیمه

5.0

50,500 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

چلو خورشت قیمه (محلی)

5.0

61,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

چلو مرغ نیم پرس

5.0

61,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

چلو کوبیده مخصوص

5.0

116,500 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

خوراک مرغ

5.0

66,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

سالاد فصل

5.0

15,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

خورشت مرغ

5.0

25,500 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

نوشابه لیموناد قوطی

5.0

19,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

چلو جوجه نیم پرس

5.0

76,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

سالاد شیرازی

5.0

14,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

نوشابه مشکی قوطی

5.0

19,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

زیتون پرورده

5.0

15,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

خورشت سبزی

5.0

25,500 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

کوبیده - تک سیخ

5.0

45,500 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

چلو مرغ مخصوص (محلی)

5.0

121,500 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

چلو مرغ نیم پرس (محلی)

5.0

71,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

نوشابه سون آپ قوطی

5.0

19,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

خوراک میکس

5.0

126,500 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

خورشت قیمه

5.0

25,500 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

نوشابه خانواده مشکی 1.5 لیتری

5.0

29,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

عدس پلو با گوشت چرخ کرده (شنبه)

5.0

56,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

چلو خورشت بادمجان

5.0

50,500 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

دوغ خانواده 1.5 لیتری

5.0

32,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

ترشی مخلوط

5.0

15,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

چلو ساده (محلی)

5.0

35,500 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

خوراک کوبیده

5.0

96,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

چلو ساده

5.0

25,500 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا

خوراک جوجه

5.0

76,000 تومان

فروشنده : بیرون بر آقا رضا