اولین بازه ارسال این فروشگاه :
سه شنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۲ - 09:00 الی 10:00

گوجه فرنگی - 1 کیلوگرم

4.6

10,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیب زمینی - 1 کیلوگرم

4.1

17,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

خیار سبز - 1 کیلوگرم

4.6

25,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

پیاز سفید - 1 کیلوگرم

4.5

13,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

موز - 500 گرم

4.5

35,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کاهو - حدود 1 کیلوگرم

3.9

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

بادمجان - 1 کیلوگرم

4.4

17,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

هویج - 1 کیلوگرم

4.7

15,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

قارچ - 250 گرم

4.8

40,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیب زرد - 1 کیلوگرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

فلفل دلمه سبز - 500 گرم

4.8

12,500 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

هندوانه - حدود 5 کیلوگرم

2.7

40,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیب گلاب - 500 گرم

4.9

25,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

لیمو ترش - 500 گرم

4.5

12,500 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

شلیل - 500 گرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

هلو - 500 گرم

4.8

25,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کدو سبز - 1 کیلوگرم

5.0

15,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

لوبیا سبز - 500 گرم

5.0

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

انگور عسکری - 500 گرم

5.0

15,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

آلو سیاه - 500 گرم

5.0

25,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کلم برگ سبز - حدود 1 کیلوگرم

3.5

20,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

کلم برگ قرمز - حدود 1 کیلوگرم

5.0

30,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

گلابی - 500 گرم

2.0

55,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

انار سفید شیرین - 1 کیلوگرم

3.3

40,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

پسته خام - 250 گرم

5.0

75,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

شلیل شمس - 500 گرم

5.0

25,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

انار دو مزه - 1 کیلوگرم

4.0

40,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

سیب سبز - 1 کیلوگرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

خربزه مشهدی - حدود 2 کیلوگرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی

فلفل دلمه جهرمی - 500 گرم

5.0

12,500 تومان

فروشنده : میوه‌سرای مسعودی