اولین بازه ارسال این فروشگاه :
پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - 19:00 الی 19:30

میکس بستنی آب هویج - 400 سی سی

4.3

45,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

آب پرتقال - بطری 400 سی سی

3.0

70,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیر موز

5.0

55,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

آب هویج - 400 سی سی

5.0

45,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

کیک بستنی

5.0

90,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

کیک شکلاتی

3.0

40,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیک شکلاتی - 400 سی سی

5.0

85,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

آب سیب - 400 سی سی

5.0

45,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

موچی - یک عدد

5.0

40,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

میکس بستنی معجون ویژه - 400 سی سی

3.0

180,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیک نوتلا - 400 سی سی

5.0

90,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیک توت فرنگی - 400 سی سی

5.0

85,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

کاپو چینو ایتالیایی - 220 سی سی

5.0

40,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

بستنی سنتی مخلوط سه طعم - 500 گرم

3.0

50,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیک انبه - 400 سی سی

5.0

85,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

باقلوا - یک عدد

5.0

40,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیک شکلاتی تلخ - 400 سی سی

5.0

85,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

میکس بستنی شیر موز - 400 سی سی

3.0

55,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیک کارامل - 400 سی سی

5.0

85,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

انبه گلاسه - 400 سی سی

3.0

85,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

آب انبه - 400 سی سی

5.0

155,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

آیس لاته - 400 سی سی

5.0

45,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

هات چاکلت - 220 سی سی

3.0

40,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

بستنی نوتلا - 3 اسکوپ

5.0

45,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

آب انار - 400 سی سی

5.0

50,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

بستنی سنتی مخلوط سه طعم - یک کیلوگرم

5.0

100,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

قهوه میکس معمولی تک - 90 سی سی

5.0

25,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

شیک موز - 400 سی سی

5.0

85,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

آب هندوانه - 400 سی سی

5.0

30,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب

بستنی وانیل - 3 اسکوپ

5.0

30,000 تومان

فروشنده : هزار و یک شب