اولین بازه ارسال این فروشگاه :
سه شنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۲ - 12:00 الی 12:30

نوشابه مشکی 330 سی سی قوطی

4.6

19,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

بندری ویژه تک

3.7

76,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

پیتزا مخلوط دو نفره

5.0

215,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

نوشابه خانواده مشکی 1.5 لیتری

4.5

30,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

پیتزا مخلوط مینی

3.0

120,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

هات داگ ویژه تک

5.0

148,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

سس کچاپ تک نفره

5.0

1,500 تومان

فروشنده : پیتزا تک

سس قارچ

5.0

4,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

سس مایونز تک نفره

5.0

1,500 تومان

فروشنده : پیتزا تک

پیتزا مخلوط چهار نفره

3.3

340,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

تپلی برگر تک

5.0

185,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

مرغ تک

5.0

115,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

سیب زمینی خلال

3.7

65,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

نوشابه زرد 330 سی سی قوطی

5.0

19,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

پیتزا مخلوط یک نفره

4.3

165,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

سس فلفلی تک نفره

5.0

1,500 تومان

فروشنده : پیتزا تک

دلستر 1 لیتری

5.0

30,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

همبرگر مخصوص تک

5.0

110,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

دوغ 300 سی سی بطری

3.0

12,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

همبرگر معمولی

5.0

45,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

چیز برگر تک

5.0

130,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

دلستر شیشه ای با طعم های مختلف

5.0

17,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

کالباس خشک

5.0

74,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

سوسیس کوکتل تک

5.0

80,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

پیتزا گوشت و قارچ مینی

3.3

160,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

همبر زغالی

3.0

160,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

پیتزا چانو دو نفره

5.0

265,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

مرغ بندری تک

3.0

90,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

نوشابه مشکی 300 سی سی بطری

5.0

12,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک

پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

5.0

270,000 تومان

فروشنده : پیتزا تک