اولین بازه ارسال این فروشگاه :
سه شنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۲ - 11:30 الی 12:00

چلو خورشت سبزی

3.3

45,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو خورشت قیمه جهرمی

4.0

45,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو مرغ نیم پرس

4.8

60,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

خورشت قیمه جهرمی

3.4

25,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو میکس

3.6

110,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو خورشت قیمه شیرازی - لپه

4.6

45,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

خورشت سبزی

4.0

25,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو جوجه - دو سیخ

3.0

110,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو مرغ

4.5

110,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

نوشابه مشکی 300 سی سی بطری

5.0

12,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو ساده

3.4

25,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

خورشت قیمه بادمجان

5.0

25,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

نوشابه خانواده مشکی 1.5 لیتری

5.0

29,500 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو خورشت بادمجان

5.0

45,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

خورشت قیمه شیرازی - لپه

5.0

25,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

نوشابه مشکی 330 سی سی قوطی

5.0

20,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

جوجه - تک سیخ

3.0

50,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

ترشی

3.3

5,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

خوراک میکس

5.0

100,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

خورشت بادمجان

5.0

25,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو خورشت قیمه بادمجان

5.0

45,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

خوراک جوجه

5.0

105,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

دوغ خانواده 1.5 لیتری

5.0

27,500 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

نوشابه زرد 330 سی سی قوطی

5.0

20,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

ماست تک نفره

5.0

5,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

چلو جوجه - تک سیخ

3.5

80,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

نوشابه خانواده زرد 1.5 لیتری

3.0

29,500 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

خوراک مرغ

3.0

80,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

زیتون

5.0

15,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش

گوجه کبابی - یک سیخ

5.0

10,000 تومان

فروشنده : بیرون بر نیک بخش