گوشت گرم چرخ شده گوساله - نیم کیلو

5.0

252,000 تومان

فروشنده : سوپر گوشت بهاران

گوشت گرم کهره چَبِش _ نیم کیلو

3.0

210,000 تومان

فروشنده : سوپر گوشت بهاران

کله پاچه گوسفندی - 1عدد کله و 4عدد پاچه و سیرابی

5.0

260,000 تومان

فروشنده : سوپر گوشت بهاران

گوشت گرم گوساله _ نیم کیلو

5.0

252,000 تومان

فروشنده : سوپر گوشت بهاران

جیگر گوسفندی - نیم کیلو

5.0

210,000 تومان

فروشنده : سوپر گوشت بهاران

دل و قلوه گوسفندی - نیم کیلو

5.0

210,000 تومان

فروشنده : سوپر گوشت بهاران

گوشت گرم بره نر _ نیم کیلو

5.0

210,000 تومان

فروشنده : سوپر گوشت بهاران