شیرینی خامه ای مخلوط - 500 گرم

3.5

70,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک فنجانی ساده - 500 گرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک شکلاتی خیس - 500 گرم

4.8

70,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

شیرینی مخلوط دانمارکی و کره ای - 500 گرم

5.0

65,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

شیرینی خامه ای نارنجکی - 500 گرم

4.5

70,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

شیرینی خامه ای ناپلئونی - 500 گرم

3.7

70,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک بی بی شکلاتی - جعبه 600 گرم

5.0

85,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

شیرینی خشک مخلوط - 500 گرم

5.0

65,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک شکلاتی - 500 گرم

5.0

70,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

شیرینی خامه ای شکلاتی - 500 گرم

5.0

70,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

شیرینی نارگیل کاغذی - 500 گرم

5.0

85,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

باقلوا - 500 گرم

5.0

110,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک پیتزایی - 500 گرم

5.0

70,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک فنجانی کرم دار - 500 گرم

3.7

50,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک گردویی - 500 گرم

5.0

100,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

پیراشکی حلقه ای - 500 گرم

5.0

55,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

پیراشکی رولی - 500 گرم

5.0

55,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک مخصوص پای سیب - 500 گرم

5.0

70,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک فنجانی نارگیلی - 500 گرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک مخلوط - 500 گرم

5.0

70,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک دسر خامه ای - 300 گرم

5.0

90,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک لیوانی مخصوص - 500 گرم

5.0

70,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کلوچه مسقطی - بسته 1 کیلوگرم

5.0

120,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک تولد پسرانه (طرح مختلف) - 1 کیلوگرم

5.0

200,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک شکلاتی گرد - 1 کیلوگرم

5.0

140,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک تولد دخترانه (طرح مختلف) - 1/5 کیلوگرم

5.0

230,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک زعفرانی - 500 گرم

5.0

70,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک تولد پسرانه (طرح مختلف) - 1/5 کیلوگرم

5.0

230,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک تولد دخترانه (طرح مختلف) - 1 کیلوگرم

5.0

200,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

نبات عروس - یک بسته

5.0

400,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه