شیرینی خامه ای مخلوط - 500 گرم

3.3

50,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

شیرینی مخلوط دانمارکی و کره ای - 500 گرم

5.0

45,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

شیرینی خامه ای ناپلئونی - 500 گرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

شیرینی خشک مخلوط - 500 گرم

5.0

55,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

شیرینی خامه ای نارنجکی - 500 گرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک شکلاتی - 500 گرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک فنجانی ساده - 500 گرم

5.0

33,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک شکلاتی خیس - 500 گرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک پیتزایی - 500 گرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

باقلوا - 500 گرم

5.0

85,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک بی بی شکلاتی - جعبه 600 گرم

5.0

70,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک فنجانی یزدی - 500 گرم

3.0

35,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

پیراشکی حلقه ای - 500 گرم

5.0

45,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

شیرینی خامه ای شکلاتی - 500 گرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

شیرینی نارگیل کاغذی - 500 گرم

5.0

60,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

شیرینی میشکا - 500 گرم

5.0

45,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک مخصوص پای سیب - 500 گرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک فنجانی نارگیلی - 500 گرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک گردویی - 500 گرم

5.0

75,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک فنجانی کرم دار - 500 گرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک دسر خامه ای - 300 گرم

5.0

60,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کلوچه مسقطی - بسته 1 کیلوگرم

5.0

90,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک مخلوط - 500 گرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک زعفرانی - 500 گرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

پیراشکی رولی - 500 گرم

5.0

45,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه

کیک لیوانی مخصوص - 500 گرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : شیرینی سرای هدیه