اولین بازه ارسال این فروشگاه :
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - 10:00 الی 10:30

ساندویچ فلافل با نان بازاری

3.1

18,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

ساندویچ فلافل با نان باگت

4.2

20,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

سمبوسه معمولی

3.4

8,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

سس کچاپ تک نفره

5.0

1,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

سس مایونز تک نفره

5.0

1,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

سس فلفلی تک نفره

5.0

1,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

نوشابه مشکی بطری 300 سی سی

5.0

10,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

نوشابه خانواده مشکی 1.5 لیتری

5.0

25,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

نوشابه زرد بطری 300 سی سی

5.0

10,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

دلستر شیشه ای با طعم های مختلف

5.0

15,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

دلستر با طعم های مختلف - 1 لیتر

5.0

20,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

نوشابه خانواده زرد 1.5 لیتری

5.0

25,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

ساندویچ بندری با نان بازاری

5.0

ناموجود

ساندویچ همبر معمولی با نان گرد

5.0

ناموجود

ساندویچ همبر معمولی با نان بازاری

5.0

ناموجود