اولین بازه ارسال این فروشگاه :
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - 10:00 الی 10:30

ساندویچ فلافل با نان باگت

4.5

21,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

ساندویچ فلافل با نان بازاری

3.3

19,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

سس کچاپ تک نفره

3.3

1,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

سس مایونز تک نفره

3.5

1,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

سس فلفلی تک نفره

3.5

1,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

نوشابه مشکی بطری 300 سی سی

5.0

11,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

نوشابه خانواده مشکی 1.5 لیتری

4.5

30,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

نوشابه زرد بطری 300 سی سی

5.0

11,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

دلستر با طعم های مختلف - 1 لیتر

4.4

20,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

دلستر شیشه ای با طعم های مختلف

5.0

15,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

نوشابه خانواده زرد 1.5 لیتری

5.0

30,000 تومان

فروشنده : فلافل کارون

ساندویچ بندری با نان بازاری

5.0

ناموجود

ساندویچ همبر معمولی با نان گرد

5.0

ناموجود

ساندویچ همبر معمولی با نان بازاری

5.0

ناموجود